O nás

Profil společnosti

  • Zajišťujeme profesní vzdělávání a přípravu na řídící funkce.
  • Angažujeme se ve strategické podpoře společenské odpovědnosti firem.
  • Pomáháme školám a neziskovým organizacím při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů.
  • Poskytujeme nástroje všem typům organizací a firem pro lepší fungování systému vnitřního vzdělávání.
  • Pořádáme odborné konference a workshopy.


Naším posláním je hledat cesty, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, podporují trvalý rozvoj osobnosti a které napomáhají k rovným příležitostem ve společnosti. 

Naším cílem je vytvořit komplexní podpůrný systém, který nebude založen pouze na krátkodobém vzdělávání pracovníků jednotlivých firem a organizací, ale na zajištění dlouhodobého a trvalého systému vzdělávání.


Kdo jsou naši partneři:

- Státní sektor 

- Neziskový sektor 

- Podnikatelský sektor

- Široká veřejnost


Dlouhodobou spoluprací s našimi partnery vytváříme programy odpovídající potřebám jednotlivých typů organizací a firem. Věříme, že stálé propojení těchto partnerů přináší trvalý užitek a kvalitu.


Komu můžeme pomoci

- Vedení škol, učitelům i nepedagogickým pracovníkům

- Obcím a neziskovým organizacím 

- Firmám a soukromým podnikatelům 

- Každému, kdo si potřebuje prohloubit kvalifikaci, získat novou kvalifikaci či chce dále profesně růst.


Co jsme pro Vás otevřeli

- Pro seniory Mladoboleslavskou univerzitu třetího věku a volného času seniorů 

- Celorepublikové školící centrum software Bakaláři - programy pro školní administrativu

- Zkušební centrum mezinárodního ekonomického certifikátu EBC*L


Společnost vznikla v roce 2000. Za dobu své činnosti jsme připravili a zorganizovali stovky aktivit pro firmy, školy, neziskové organizace i státní instituce. Námi zajištěné vzdělávání absolvovaly již tisíce dospělých i studentů.